Sosial dansing


Sosial dansing i vesten.

Social dansing inkluderer de av danseformene som har en sosial funksjon fremfor show og koreografi. Sosial dansing er ment for å delta, danse med og kommunisere med personen du danser med i de få minuttene dansen varer. Altså en skal ikke bruke dansen for å show off!

I sosial dancing det skal være lett å føre/ la seg føre.
[rdp-wiki-embed url=’http://en.wikipedia.org/wiki/Social_dance’]